Darbo teisėDarbo teisė


Konsultacijos ir dokumentų rengimas darbo teisinių santykių klausimais:

 

  • rengiame įvairiais sutartis (komercinių paslapčių apsaugos, mokymo išlaidų atlyginimo, nekonkuravimo ir kt. sutartis) bei  įmonės vidaus tvarkos dokumentus, pareigines instrukcijas, nuostatus;
  • ruošiame įsakymų projektus įvairiais įmonės veiklos klausimais (dėl drausminės atsakomybės taikymo, atleidimo iš darbo ir kt.);
  • konsultuojame individualių darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo, nutraukimo, grąžinimo į darbą, komandiruočių, darbo užmokesčio, drausminės ir materialinės atsakomybės taikymo, materialinės žalos darbdaviui, žalos darbuotojo sveikatai atlyginimo bei kitais klausimais;
  • konsultuojame užsieniečių (ES ir trečiųjų šalių piliečių) įdarbinimo klausimais;
  • teikiame pagalbą gaunant leidimus laikinai ar nuolat gyventi bei dirbti;
  • atstovaujame klientą šalių derybose, darbo ginčų komisijose, valstybės institucijose, visų instancijų teismuose.

Susisiekite konsultacijai

Siųsti užklausą