Įmonių teisėĮmonių teisė


Teikiame įmonių veiklos administravimo paslaugas:

 

 

  • steigiame juridinių asmenų, filialų ir atstovybes;
  • rengiame steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų) pakeitimus bei juos registruojame;
  • atliekame įmonių įsigijimo, pardavimo bei veiklos teisinį auditą;
  • atliekame įmonių reorganizavimą, atskyrimą, pertvarkymą ir likvidavimą;
  • ruošiame akcijų pirkimo ir kitas sutartis;
  • atstovaujame akcininkus ginčuose;
  • rengiame įmonės vidaus dokumentus (valdymo organų reglamentus, įmonių kolegialių valdymo organų nutarimus bei vienasmenių valdymo organų įsakymus, protokolus, sprendimus ir pan.);
  • organizuojame įmonės akcininkų susirinkimus, vedame susirinkimus, konsultuojame priimtų sprendimų klausimais;
  • patariame kitais įmonių valdymo, įsigijimų ir susijungimų teisės klausimais.

Susisiekite konsultacijai

Siųsti užklausą