Dalia -13

Dr. Dalia Averkienė
Advokatė
Tel.: +370 672 68109
dalia.averkiene@amberlex.lt
LinkedIn

Advokatė dr. Dalia Averkienė turi penkiolikos metų teisinio darbo patirtį.

Advokatė turi sukaupusi reikiamos patirties sprendžiant ginčus dėl Europos Sąjungos paramos skyrimo, išmokėjimo (gavimo); viešojo administravimo institucijų sprendimų ginčijimo, paskirtų sankcijų (paramos neskyrimas, sumažinimas, susigrąžinimas) pareiškėjams (paramos gavėjams) panaikinimo.

Advokatė konsultuoja statybos rangos, subrangos sutarčių ir teisinių santykių klausimais; dalyvauja  bylose dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, statinių pripažinimo tinkamais naudoti, ginčijant statybos leidimus, projektus, sprendžiant kitus klausimais. Dirba su FIDIC sutartimis. Padeda spręsti ginčus dėl įsipareigojimų nevykdymo, dėl daikto valdymo, nuosavybės teisių pažeidimo, daiktų įgijimo pagal įgyjamąją senatį.

Padeda spręsti ginčus, rengti ieškinius (atsiliepimus) dėl žemės sklypų atsidalijimo, ribų nustatymo, servitutų nustatymo.

Dr. Dalia Averkienė konsultuoja ir sprendžia klausimus, susijusius su juridinių asmenų veikla, teisinės formos keitimu, filialų, atstovybių steigimu, verslų sujungimu ir įsigijimu ir kt. Turi ilgametės patirties sutarčių teisės (sutarčių rengimo, derinimo), žalos atlyginimo, skolų priteisimo klausimais.

Atstovauja visų instancijų teismuose, valstybės, savivaldybių institucijose, tarnybose, įmonėse, įstaigose, organizacijose, notarų biuruose. Rengia įvairius procesinius dokumentus (ieškinius, atsiliepimus, dublikus, triplikus, apeliacinius skundus, kasacinius skundus, atskiruosius skundus, skundus dėl administracinių nuobaudų panaikinimo ir kt.).

Sonata Kajotaite

Sonata Kajotaitė
Advokato padėjėja
Tel.: +370 601 07701
sonata.kajotaite@amberlex.lt
LinkedIn

Sonata Kajotaitė turi devynerių metų teisinio darbo patirtį, įgytą advokatų kontorose.

Advokato padėjėja teikia konsultacijas įmonėms nekilnojamojo turto ir statybos teisės klausimais, rengia statybos rangos bei kitas sutartis, atstovauja klientus derybose, teismuose bei valstybinėse institucijose.

Teisininkė specializuojasi komercinės teisės srityje, teikia konsultacijas komercinės veiklos klausimais, rengia sutartis bei kasdieninius įmonės veiklos dokumentus. Atstovauja įmonės akcininkams bei vadovams derybose, ginčuose su akcininkais, teisminėse bylose dėl vadovo civilinės atsakomybės. Rengia dokumentus dėl bankroto bei restruktūrizavimo bylų iškėlimo, procesinius dokumentus bankroto ir restruktūrizavimo bylose, atstovauja klientus teismuose bylose dėl akcininkų ir vadovų atsakomybės.

Konsultuoja darbo teisės klausimais, rengia dokumentus įmonės veiklos kasdieninėje veikloje (darbo sutartis, nekonkuravimo susitarimus, darbo tarybos veiklos dokumentus ir kt.), atstovauja klientus derybose bei darbo ginčuose darbo ginčų komisijose ir teismuose.     

Teisininkė taip pat konsultuoja bei rengia dokumentus (duomenų tvarkymo sutartys, asmens duomenų tvarkymo taisyklės, privatumo politika, pranešimai, sutikimai dėl asmens duomenų tvarkymo ir kt.) asmens duomenų apsaugos klausimais, atstovauja klientus Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje bei teismuose.

Teikia konsultacijas transporto ir draudimo teisės srityje, rengia įvairius dokumentus transporto įmonių veikloje, atstovauja klientus derybose bei teismuose.  

Sonata yra sukaupusi ilgametę patirtį rengiant procesinius dokumentus (ieškinius, atsiliepimus, dublikus, triplikus ir kt.) visų instancijų teismams bei atstovaujant klientus teismuose, rengia taikos sutartis teisminiuose bei vykdymo procesuose. Rengia procesinius dokumentus visų instancijų teismams dėl skolos priteisimo, konsultuoja skolų valdymo bei išieškojimo klausimais Lietuvoje bei Europos Sąjungos valstybėse.

Sonata -1

Sonata Dusevičienė
Advokatė
info@amberlex.lt

Sonata Dusevičienė advokate dirba penkiolika metų.

Advokatė atstovauja klientų interesus visų instancijų bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose, derybose su partneriais, darbo ginčų komisijose, Pacientų  sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje, Valstybinėje Akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje, antstolių kontorose, notarų biure, ginčuose su draudimo kompanijomis.

Konsultuoja civilinėse ir administracinėse bylose dėl viešojo administravimo institucijų priimtų sprendimų, rengia skundus dėl valstybinės valdžios ir savivaldybių institucijų priimtų teisės aktų ar veiksmų teisėtumo, atsisakymo ar vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus.

Advokatė konsultuoja ir atstovauja dėl viešųjų pirkimų teisinių santykių, dėl farmacijos, medicinos teisės ir pacientų teisių gynimo ikiteismine ir teismo tvarka.

Atstovauja ginčuose dėl profesinių ligų nustatymo, dėl daugiabučių namų ir individualių namų bendrijų administravimo, dėl sutarčių rengimo, sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo, jų nutraukimo ir atsakomybės taikymo, skolų išieškojimo ikiteismine ir teismo tvarka, šeimos bylose, darbo ginčuose, sprendžiant klausimus su turto paveldėjimo, įvaikinimu, globos nustatymu.

Rengia juridinių asmenų vidaus dokumentus, atlieka teisinį auditą, padeda keisti įmonės įstatus.

Konsultuoja kelių dangų įrengimo, priežiūros teisiniu reglamentavimu. Statybos ranga, konsultacijos ir teisminiai ginčai viešųjų pirkimų klausimais. Patirtis dirbant su FIDIC sąlygomis. Patirtis teikiant pasiūlymus viešųjų pirkimų konkursams, rengiant pretenzijas, ieškinius dėl konkurso sąlygų ir rezultatų ginčijimo.

Sprendžia ikiteisminius ginčus, atlieka teisinius auditus, teikia išvadas, tarpininkauja. Rengia procesinius dokumentus (ieškinius, atsiliepimus, dublikus, triplikus, apeliacinius skundus, kasacinius skundus, atskiruosius skundus ir kitus procesinius dokumentus).

Advokatė teikia valstybės garantuojamą teisinę pagalbą prireikus.