Dalia -13

Dr. Dalia Averkienė
Advokatė
Tel.: 867268109
dalia.averkiene@amberlex.lt

Konsultavimas dėl statybos rangos, subrangos sutarčių ir teisinių santykių; dalyvavimas bylose dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, statinių pripažinimo tinkamais naudoti, ginčijant statybos leidimus, projektus ir kitais klausimais. Ginčų dėl įsipareigojimų nevykdymo sprendimas. Ginčų dėl daikto valdymo, nuosavybės teisių pažeidimo, daiktų įgijimo pagal įgyjamąją senatį sprendimas.

Ginčų sprendimas, ieškinių (atsiliepimų) rengimas dėl žemės sklypų atsidalijimo, ribų nustatymo, servitutų nustatymo. 

Juridinių asmenų vidaus dokumentų rengimas, teisinės formos keitimas, filialų, atstovybių steigimas, verslų sujungimas ir įsigijimas.

Sutarčių rengimas, derinimas, ginčų sprendimas dėl sutarčių nevykdymo. Ieškinių ir kitų procesinių dokumentų rengimas ir ginčų sprendimas dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, skolų prisiteisimo Lietuvoje ir užsienyje.

Transporto teisės klausimai. 

Darbo teisės ginčų sprendimas juridiniams ir fiziniams asmenims. Šeimos bylos, globos, rūpybos nustatymas. Paveldėjimo teisės klausimai rengiant pareiškimus dėl termino atnaujinimo, juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, ginčų sprendimas dėl paveldėjimo teisės liudijimo ginčijimo.

Atstovavimas valstybės, savivaldybių institucijose, tarnybose, įmonėse, įstaigose, organizacijose, notarų biuruose. Administracinių nuobaudų apskundimas.

Ginčų sprendimas. Procesinių dokumentų (ieškinių, atsiliepimų, dublikų, triplikų, apeliacinių skundų, kasacinių skundų, atskirųjų skundų ir kitų procesinių dokumentų) rengimas.

Sonata -1

Sonata Dusevičienė
Advokatė
info@amberlex.lt

Kliento interesų atstovavimas visų instancijų bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose, derybose su partneriais, darbo ginčų komisijose, Pacientų  sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje,  Valstybinėje Akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje, antstolių kontorose, notarų biure, ginčuose su draudimo kompanijomis.

Ikiteisminis ginčų sprendimas, teisinis auditas, išvadų teikimas, tarpininkavimas. Procesinių dokumentų (ieškinių, atsiliepimų, dublikų, triplikų, apeliacinių skundų, kasacinių skundų, atskirųjų skundų ir kitų procesinių dokumentų) rengimas.

Konsultavimas civilinėse ir administracinėse bylose dėl viešojo administravimo institucijų priimtų sprendimų, skundų rengimas dėl valstybinės valdžios ir savivaldybių institucijų priimtų teisės aktų ar veiksmų teisėtumo, atsisakymo ar vilkinimo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus.

Konsultacijos ir atstovavimas dėl viešųjų pirkimų teisinių santykių, dėl farmacijos, medicinos teisės ir pacientų teisių gynimo ikiteismine ir teismo tvarka.

Atstovavimas ginčuose dėl profesinių ligų nustatymo, dėl daugiabučių namų ir individualių namų bendrijų administravimo, dėl sutarčių rengimo, sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo, jų nutraukimo ir atsakomybės taikymo, skolų išieškojimo ikiteismine ir teismo tvarka, šeimos bylose, darbo ginčuose, sprendžiant su turto paveldėjimo, įvaikinimu, globos nustatymu susijusius klausimus.

Juridinių asmenų vidaus dokumentų rengimas, teisinis auditas, įmonės įstatų keitimas.

Kelių dangų įrengimo, priežiūros teisinis reglamentavimas. Statybos ranga, konsultacijos ir teisminiai ginčai viešųjų pirkimų klausimais. Patirtis dirbant su FIDIC sąlygomis. Patirtis teikiant pasiūlymus viešųjų pirkimų konkursams, rengiant pretenzijas, ieškinius dėl konkurso sąlygų ir rezultatų ginčijimo.

Teikiama valstybės garantuojama teisinė pagalba prireikus.

wholesale nfl jerseys personalized jerseys wholesale Cheap Personalized NFL Jerseys personalized nba jersey cheap jerseys wholesale Buy Nike NFL Jerseys Cheap