Kokios galimybės priimti palikimą pasibaigus nustatytam terminui?

Klausimas: „Kokios galimybės priimti palikimą, jeigu pasibaigė terminas jam (palikimui) priimti?“ Atsakymas: Asmuo, siekdamas įgyti palikimą, turi jį priimti. Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba padavė palikimo...

Kas privalo atlyginti laukinių gyvūnų padarytą žalą?

Klausimas: „Kas privalo atlyginti laukinių gyvūnų padarytą žalą?“ Atsakymas: Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.267 straipsnio 2 dalis reglamentuoja, kad laukinių žvėrių padaryta žala yra atlyginama įstatymų nustatyta tvarka. Taigi atsakomybė už minėtų gyvūnų...

Atleido iš darbo. Ar teisėtai?

Klausimas. Ar gali darbdavys nutraukti darbo sutartį, apie atleidimą iš darbo įspėjęs tik prieš tris dienas? Ar gali nurodyti, kad darbo sutartis pasibaigė abiejų šalių susitarimu, nors tokio sutarimo nebuvo? Atsako teisininkė Dalia Averkienė. Darbdavys gali su...

Sutartys su bankais. Ar galima vienašališkai keisti sutarties sąlygas?

Klausimas. „Prieš keletą metų iš banko pasiėmiau paskolą. Įsipareigojimus vykdau laiku, tačiau bankas vienašališkai pakeitė sutarties sąlygas. Ar bankas iš tiesų pasilieka teisę keisti sutartį nepasitaręs su klientu?“ Atsako teisininkė Dalia Averkienė. Sutartį galima...

Paskolino automobilį, o draugas jį sudaužė.

Klausimas: „Paskolinau automobilį draugui, o jis padarė avariją, įvažiavo kitam automobiliui į galą. Automobilio draudimas mano vardu, jis draudimo neturi. Kas ir kam turi atlyginti žalą ir ar man teks mokėti už kito automobilio sugadinimą?“ Atsako teisininkė Dalia...

Ar naudinga pasirašyti panaudos sutartį?

Klausimas: „Kas yra panaudos sutartis ir kokia nauda asmeniui, pasirašančiam panaudos sutartį?“ Atsako teisininkė Dalia Averkienė. Panaudos arba neatlygintinio naudojimosi daiktu sutarties esmė yra ta, kad viena sutarties šalis (panaudos davėjas) perduoda kitai šaliai...