Procesinių dokumentų rengimasProcesinių dokumentų rengimas


Profesionaliai rengiame įvairius procesinius dokumentus.

IEŠKINIAI:

1. Civiliniams teisiniams santykiams (skolos išieškojimas, žalos atlyginimas, nekilnojamojo daikto valdymo pažeidimų pašalinimas ir kt.).

2. Šeimos teisiniams santykiams (santuokos nutraukimas, tėvystės (motinystės) nustatymas, tėvystės (motinystės) nuginčijimas ir kt.).

3. Darbo teisiniams santykiams.

PAREIŠKIMAI:

1. Nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktui nustatyti.

2. Praleisto įstatymų nustatytam terminui atnaujinti.

3. Juridinę reikšmę turinčiam faktui nustatyti.

4. Valdymo faktui patvirtinti.

5. Teismo įsakymams išduoti.

6. Teismo leidimams išduoti.

7. Civilinės būklės aktams registruoti, įrašams atkurti, pakeisti, papildyti, ištaisyti ar anuliuoti.

8. Pripažinti fizinį asmenį neveiksniu ar ribotai veiksniu.

9. Globai, rūpybai nustatyti.

10. Įvaikinti.

11. Santuokai nutraukti abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ar vieno sutuoktinio prašymu.

ATSKIRIEJI SKUNDAI

ATSILIEPIMAI Į IEŠKINIUS

DUBLIKAI, TRIPLIKAI

APELIACINIAI SKUNDAI

ATSILIEPIMAI Į APELIACINIUS SKUNDUS

KASACINIAI SKUNDAI

ATSILIEPIMAI Į KASACINIUS SKUNDUS

PRAŠYMAI DĖL PROCESO ATNAUJINIMO

KITI DOKUMENTAI:

1. Prašymai valstybės, savivaldybės institucijoms, įstaigoms, įmonėms, organizacijoms.

2. Skundai dėl valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų netinkamų veiksmų ar neatliktų pareigų.

3. Raštai, priminimai, pretenzijos ir kt.

Susisiekite konsultacijai

Siųsti užklausą