Įžvalgos

Kada ir kokiu būdu nustatomas kelio servitutas?

Servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą (Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.111 ...
Skaityti daugiau

Atsakomybė ir kompensacija dėl neteisėtos statybos padarinių šalinimo

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2020 m. gruodžio 16 d. priėmė nutartį, kuria pasisakė dėl atsakomybės ir kaltės šalinant statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinius. Byloje sprendžiama dėl kaltų asmenų pareigos prisidėti prie statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą ...
Skaityti daugiau

Kaip suderinti investicijų kokybę ir neviršyti vidutinės rinkos kainos, siekiant gauti Europos Sąjungos paramą?

Europos Sąjungos parama skiriama įvairiems projektams pagal skirtingus tokiai paramai gauti reglamentuojančius teisės aktus. Bet kuriuo atveju, investicijos, kurioms teikiama paraiška paramai gauti, turi atitikti joms keliamus reikalavimus.   Štai Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių 3 punktas ...
Skaityti daugiau

Neturtinės žalos priteisimas darbo byloje

Darbo ginče atstovautam darbuotojui priteista neturtinė žala iš darbdavio. Laimei, šioje byloje nebuvo spręsti klausimai dėl nelaimingų atsitikimų darbe, dėl ko būtų sužalota darbuotojo sveikata ar kilęs pavojus jo gyvybei. Vis tik darbdavys elgėsi neatsakingai ir piktavališkai nevykdė jam teisės ...
Skaityti daugiau

Sankcijų taikymas ir skolų susigrąžinimas įgyvendinant Europos Sąjungos projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemones

Šioje įžvalgoje sankcijų taikymas ir skolų grąžinimas analizuojamas tik Europos Sąjungos paramą administruojančios institucijos priimamų sprendimų (taikyti sankcijas ir / ar susigrąžinti skolas) kontekste.   Europos Sąjungos parama skiriama įvertinus pateiktą pareiškėjo paraišką pagal konkrečios Lietuvos kaimo plėtros programos atitinkamas ...
Skaityti daugiau

Nauja knyga „Statybos vykdymo dokumentacija: teisinė reikšmė“

Džiaugiamės galėdami pristatyti naują advokatės dr. Dalios Averkienės su bendraautoriumi parengtą knygą „Statybos vykdymo dokumentacija: teisinė reikšmė“ ir  pasidalinti aktualia informacija apie statybos procese būtinus dokumentus, procesus, statybos dalyvių teises ir pareigas, kad būtų išvengta teisinių ginčų.   Monografijoje analizuojamos ...
Skaityti daugiau

VDAI nustatyti pažeidimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) atliko asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros ir lojalumo programos tikslais teisėtumo patikrinimus 12 Lietuvos bendrovių.   VDAI nustatė toliau nurodytus pažeidimus: nepagrįstai rėmėsi bendrovės teisėto intereso pagrindu tvarkydamos asmens duomenis tiesioginės rinkodaros bei profiliavimo tikslais. ...
Skaityti daugiau