Įžvalgos

Klientui priimtas palankus sprendimas dėl žemės sklypo atidalijimo

Teismas kliento naudai išsprendė žemės sklypo atidalijimą iš bendrosios dalinės nuosavybės. Teismas patvirtino, kad žemės sklypo dalys bendrasavininkiams turi būti atidalintos pagal kliento pateiktą sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo planą.   Advokatės Dalios Averkienės atstovaujamas klientas nesutiko su kito bendrasavininkio pateiktu ...
Skaityti daugiau

Apgintos juridinio asmens teisės

Teismas atmetė priešingos šalies reikalavimus panaikinti juridinio asmens sprendimus.   Teismas pritarė advokatės Dalios Averkienės argumentams ir pateiktiems įrodymams, kad susirinkimo metu sprendimai priimti tinkamai atlikus visas teisės aktų numatytas susirinkimo organizavimo procedūras, laikantis nustatytų terminų.   Teismas sutiko su ...
Skaityti daugiau

NMA įpareigota iš naujo vertinti paraišką dėl Europos Sąjungos paramos

Teismas priėmė palankų sprendimą pareiškėjai dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) sprendimo atsisakyti priimti ir administruoti paraišką, siekiant Europos Sąjungos paramos.   Pareiškėja, kaip numato teisės aktų reikalavimai, per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą ŽŪMIS pateikė paraišką ...
Skaityti daugiau

Interneto portalas atsakingas už skaitytojų komentarų turinį

Tokį sprendimą Europos Žmogaus Teismų Teismo Didžioji kolegija 2015 m. birželio 16 d. priėmė plačiai nuskambėjusioje byloje dėl Estijos naujienų portale Delfi vartotojų paskelbtų įžeidžiančių komentarų ir portalo atsakomybės už juos. Peržiūrėjusi ankstesnį šio teismo sprendimą, Didžioji kolegija patvirtino jame ...
Skaityti daugiau

Procesinių terminų civiliniame procese samprata

Dalia Averkienė. Procesinių terminų civiliniame procese samprata.   Publikuota redaktorių kolegijos recenzuotame 2010 metų mokslinių straipsnių rinkinyje „Teisė į teisminę gynybą civilinio proceso reformos kontekste“.   http://etalpykla.lituanistikadb.lt/obj/LT-LDB-0001:J.04~2010~1367175397456   Pagrindinės sąvokos: civilinis procesas, laikas, terminas, procesiniai terminai.   ĮVADAS   Temos ...
Skaityti daugiau

Procesinių terminų civiliniame procese reikšmė

Dalia Averkienė. Procesinių terminų civiliniame procese reikšmė.   Publikuota mokslo darbų leidinyje „Socialinių mokslų studijos“ 2012, 4(4), p. 1569-1584.   https://www.mruni.eu/upload/iblock/6d1/020_averkiene.pdf   Anotacija. Straipsnyje nagrinėjama procesinių terminų civiliniame procese reikšmė atskleidžiama dviem aspektais: vertinant juos įgyvendinant teisę į teisminę gynybą, ...
Skaityti daugiau