Džiaugiamės galėdami pristatyti naują advokatės dr. Dalios Averkienės su bendraautoriumi parengtą knygą „Statybos vykdymo dokumentacija: teisinė reikšmė“ ir  pasidalinti aktualia informacija apie statybos procese būtinus dokumentus, procesus, statybos dalyvių teises ir pareigas, kad būtų išvengta teisinių ginčų.

 

Monografijoje analizuojamos statybos dokumentus nustatančios teisės aktų normos, remiamasi aktualia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, tiriami ne tik skirtingi statybos dokumentai, bet taip pat statybos dalyviams tenkanti atsakomybė dėl šių dokumentų neparengimo ir neįteikimo kitai šaliai. Išsakomi praktiniai patarimai dėl statybos dokumentų reikšmės, jų naudojimo statybos procese, pateikiamos kai kurių statybinių dokumentų formos ir jų tinkamo parengimo praktinės gairės.

 

Teorija siejama su teismų praktika, analizuojamos praktinės problemos, pateikiamos dokumentų pildymo formos, praktiniai patarimai, kurie leidžia visapusiškai atskleist statybos dokumentų įvairovę, jų reikšmę, statybos dalyvių rizikas ir neveikimo pasekmes. Išsamios statybos dokumentų analizės dėka knyga tampa teoriniu ir praktiniu vadovu tiek teisininkams, sprendžiantiems statybos srityje kylančius ginčus, tiek statybos darbus vykdantiems statybos dalyviams.

 

Knygą galite įsigyti čia.