Teismas priėmė palankų sprendimą pareiškėjai dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) sprendimo atsisakyti priimti ir administruoti paraišką, siekiant Europos Sąjungos paramos.

 

Pareiškėja, kaip numato teisės aktų reikalavimai, per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą ŽŪMIS pateikė paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ taisykles. Teikiant paraišką ir jos priedus, sistema pradėjo strigti, dėl ko nebuvo galimybės pateikti visų paraiškos priedų bei pakoreguoti jau įkeltų priedų ir ištaisyti klaidas. Dėl to pareiškėja atspausdintą paraišką ir visų priedų kopijas pateikė NMA, kuri priėmė sprendimą, kad pateiktos paraiškos administravimas stabdomas ir paraiška atmetama. Pagal NMA paaiškinimą, paraiška turėjo būti pateikta elektroninėmis priemonėmis. Atspausdinta paraiška ir jos priedai gali būti pateikti tik tada, jeigu dėl ŽŪMIS gedimo paskutiniąją kvietime teikti paramos paraiškas nurodyto laikotarpio dieną nepavyksta pateikti paramos paraiškos ir NMA apie ŽŪMIS neveikimą paskelbia interneto tinklalapiuose www.nma.lt ir https://zumis.lt. Šiuo atveju, NMA laikėsi pozicijos, kad sistema veikė be sutrikimų, nes apie sistemos sutrikimus nebuvo paskelbta interneto tinklalapiuose, NMA iš sistemą prižiūrinčių asmenų negavo jokios informacijos apie sistemos strigimą, pareiškėja nepateikė įrodymų apie sistemos sutrikimus. NMA atsisakė priimti paraišką ir toliau administruoti.

 

Teismas pritarė advokatės Dalios Averkienės išsakytai pozicijai, jeigu NMA apie sistemos neveikimą nepaskelbė tinklalapyje, jeigu NMA negavo informacijos apie sistemos neveikimą iš asmenų, atsakingų už sistemos priežiūrą, tai dar nereiškia, kad sistema veikė tinkamai. Byloje pridėti įrodymai patvirtino, kad sistema neveikė. Šių įrodymų NMA galėjo paprašyti pareiškėjos, kaip numato teisės aktai. Teismas pritarė atstovės pozicijai, kad buvo sistemos sutrikimai ir pareiškėja kitokiu būdu, nei atspausdintos paraiškos ir jos priedų, negalėjo pateikti.

 

NMA sprendimas panaikintas ir institucija įpareigota iš naujo išnagrinėti pateiktą paraišką dėl Europos Sąjungos paramos.