Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) paskelbė atmintinę asmenims dėl vaizdo stebėjimo.

 

Nuo 2018 m. gegužės 25 d., t. y. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (BDAR), nereikalaujama registruoti vaizdo kameras VDAI ar gauti VDAI leidimą.

 

BDAR nuostatos dėl asmens duomenų tvarkymo nėra taikomos, jeigu vaizdo stebėjimas vykdomas fizinio asmens privačioje nuosavybėje ir toks stebėjimas vykdomas nesiekiant stebėti asmenį, kuris neturi jokių ryšių su stebėjimą vykdančiu asmeniu. Jeigu fizinis asmuo savo nuosavybėje stebi auklę ar kitą darbuotoją, BDAR nuostatos turi būti taikomos.

 

Kitiems stebėjimą vykdantiems asmenims, kaip antai daugiabučio namo administratoriui, daugiabučio namo savininkų bendrijai, fiziniams asmenims, vykdantiems stebėjimą bendro naudojimo patalpose ar asmenims, veikiantiems jungtinės veiklos sutarties pagrindu.

 

Taigi, kokius dokumentus būtina pasirengti tam, kad vaizdo stebėjimas atitiktų BDAR reikalavimus? VDAI nurodo šiuos būtinus dokumentus:

  1. Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas dėl vaizdo stebėjimo (kai stebimos bendrojo naudojimo patalpos ir (ar) namo teritorija);
  2. Poveikio duomenų apsaugai vertinimas (jei stebėjimas vykdomas bendro naudojimo patalpose ir (ar) valdytojas nėra patalpų savininkas);
  3. Duomenų tvarkymo veiklos įrašai;
  4. Duomenų saugumo pažeidimų žurnalas;
  5. Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės;
  6. Informacinis lipdukas/lentelė su informacija apie vykdomą stebėjimą;
  7. Bendrų duomenų valdytojų tarpusavio susitarimas tais atvejais, kai stebėjimą vykdo fizinis asmuo bendro naudojimo patalpose ar asmenys, veikiantys pagal jungtinės veiklos sutartį.