Klausimas: „Teismas priteisė alimentus vaikui išlaikyti, tačiau buvęs sutuoktinis jų nemoka. Kur kreiptis ir kaip išieškoti priteistus pinigus?“

 

Atsako teisininkė Dalia Averkienė: Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 588 straipsnis reglamentuoja, kad teismo sprendimai, nuosprendžiai, nutartys, nutarimai ir įsakymai vykdomi po to, kai jie įsiteisėja, išskyrus atvejus, kai teismas nutaria juos vykdyti skubiai.

 

Buvusiam sutuoktiniui nevykdant įsiteisėjusio teismo sprendimo, kuriuo priteisti alimentai vaiko išlaikymui, galima kreiptis į antstolį. Teismo sprendimo pagrindu išduotą vykdomąjį dokumentą antstolis vykdo pagal fizinio asmens – šiuo atveju Jūsų buvusio sutuoktinio – gyvenamąją vietą, jo turto buvimo vietą arba jo darbo vietą (Civilinio proceso kodekso 590 straipsnio 1 dalis). Dėl to vykdomąjį dokumentą turėtumėte pateikti tam antstoliui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra vykdymo vieta, t. y. Jūsų buvusio sutuoktinio gyvenamoji vieta, jo turto buvimo vieta arba jo darbo vieta.

 

Reikia žinoti, kad nuo 2008 metų veikia Vaikų išlaikymo fondas, kurį administruoja Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Į šią įstaigą galite kreiptis, jeigu su Jumis teismo sprendimu gyvena vaikas ir skolininkas (buvęs sutuoktinis) ilgiau nei mėnesį neteikia vaikui nustatyto išlaikymo arba teikia tik jo dalį. Kreiptis į Vaikų išlaikymo fondo administraciją galite tiesiogiai arba siųsdama dokumentus paštu, registruotu laišku. Norint gauti išmoką iš Vaikų išlaikymo fondo, reikia pateikti šiuos dokumentus: prašymą išmokai gauti, pareiškėjo paso arba asmens tapatybės kortelės patvirtintą kopiją, vaiko gimimo liudijimo patvirtintą kopiją, pažymą apie pareiškėjo ir vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvoje, antstolio išduotą pažymą apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą. Pateikus reikiamus dokumentus, Jums turi būti mokamos lėšos vaikui išlaikyti. Iš Vaikų išlaikymo fondo mokama ne didesnė kaip 1,5 MGL dydžio išmoka vienam vaikui per mėnesį. Kitokio dydžio išmoka iš Vaikų išlaikymo fondo gali būti skiriama atsižvelgiant į teismo sprendimu priteistą išlaikymo dydį ir į skolininko mokamą alimentų dalį, kuri apskaičiuojama Lietuvos vaikų išlaikymo fondo įstatyme nustatyta tvarka.

 

Vaikų išlaikymo fondo administracija turi teisę išmokėtas lėšas išieškoti iš skolininko. Taip pat turi teisę inicijuoti ikiteisminių tyrimų pradėjimą dėl skolininkų baudžiamosios atsakomybės už vengimą mokėti vaiko išlaikymo lėšas.

 

Apibendrinant patariame pirmiausiai kreiptis į antstolį dėl alimentų išieškojimo, o jeigu ir tokiu atveju negaunate priteistų lėšų vaikui išlaikyti, kreipkitės į Vaikų išlaikymo fondo administraciją.