Įžvalgos

Ar gali būti sumažinta bauda, skirta už savavališką statybą?

Teisės aktai numato, kad už savavališką statybą yra skiriama bauda. Sprendžiant savavališkos statybos pasekmių šalinimą, esant teisminiam ginčui dėl statinių nugriovimo, pertvarkymo pagal projektą, dokumentų parengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo, praktikoje yra atvejų, kai sudaroma taikos sutartis, tvirtinama teismo, ...
Skaityti daugiau

Kelio kapitalinio remonto projekto rengimas ir apmokėjimas už darbus

Praktikoje iškyla ginčų dėl kelio kapitalinio remonto ir kelio rekonstravimo projektų rengimo bei atlyginimo už juos. Šių projektų pasekmės yra skirtingos: kapitaliniam remontui paprastai nereikia statybą leidžiančio dokumento.   Laikoma, kad parengtas kelio kapitalinio remonto projektas, kai techniniame darbo projekte ...
Skaityti daugiau

Dėl klinikos skleidžiamos reklamos atitikimo reikalavimams

Vis dažniau Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba kelia klausimus, ar klinikų skleidžiama reklama atitinka reklamai keliamus reikalavimus, ypač Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 15 straipsnį.   Pateikiame įžvalgas. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 1 straipsnio 2 dalis numato, kad šis įstatymas nustato ...
Skaityti daugiau

Servitutas nustatytas Lietuvos Respublikai nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype

Sprendžiant kelio servituto nustatymą žemės sklype, kuris nuosavybės teisėmis priklauso Lietuvos Respublikai, dalyvauja Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos, kaip žemės patikėtinis. Atstovauta ieškovei, kuri siekė savo sklypui privažiavimo per valstybei priklausantį žemės sklypą. Valstybei priklausantis žemės sklypas buvo išnuomotas ...
Skaityti daugiau

SEMINARAS NAUJAKURIAMS

Advokatė dr. Dalia Averkienė, statybų užbaigimo ekspertė Laura Stankūnė ir finansų specialistė Simona Uscilaitė-Jančiulienė dalinsis praktine patirtimi ir išsamiai aptars klausimus:   1. Svarbios preliminarių būsto pirkimo – pardavimo sutarčių sąlygos; 2. Įsipareigojimų vykdymas pagal šias sutartis; 3. Ko netikrina ...
Skaityti daugiau

Termino atnaujinimas palikimui priimti

Siekdamas įgyti palikimą, įpėdinis turi jį priimti įstatymo nustatytais būdais ir tvarka. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.50 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalyje nustatyta, jog įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba padavė palikimo atsiradimo ...
Skaityti daugiau

Bendrovės vadovo atsakomybė įmonei tapus nemokiai

Bendrovės vadovas yra privalomas bet kurios bendrovės vienasmenis organas, kuris turi daugiausia pareigų pagal teisės aktus, palyginti su kitais bendrovės valdymo ir priežiūros organais.   Teisės aktai nustato, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis įstatymų jiems ...
Skaityti daugiau

Nekilnojamojo turto naudojimosi tvarkos nustatymo kriterijai

Žemės sklypą, statinius ar patalpas nuosavybės teisėmis valdant keliems bendraturčiams, gali kilti poreikis nustatyti naudojimosi tvarką. Bendrosios nuosavybės teisės objektu naudojamasi bendraturčių sutarimu (Civilinio kodekso 4.75 straipsnio 1 dalis). Nekilnojamojo daikto savininkams susitarus, žemės sklypo, pastato ar patalpų naudojimosi tvarka ...
Skaityti daugiau

Kelio servituto panaikinimo galimybės

Kelio servituto esmė yra ta, kad vienas sklypas apribojamas, siekiant sudaryti sąlygas naudotis kitu sklypu, kai be servituto nebūtų galima naudotis gretimu sklypu (viešpataujančiu).   Servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), ...
Skaityti daugiau
1 2 3 ... 5 Kitas →