Įžvalgos

Bendrovės vadovo atsakomybė įmonei tapus nemokiai

Bendrovės vadovas yra privalomas bet kurios bendrovės vienasmenis organas, kuris turi daugiausia pareigų pagal teisės aktus, palyginti su kitais bendrovės valdymo ir priežiūros organais.   Teisės aktai nustato, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis įstatymų jiems ...
Skaityti daugiau

Nekilnojamojo turto naudojimosi tvarkos nustatymo kriterijai

Žemės sklypą, statinius ar patalpas nuosavybės teisėmis valdant keliems bendraturčiams, gali kilti poreikis nustatyti naudojimosi tvarką. Bendrosios nuosavybės teisės objektu naudojamasi bendraturčių sutarimu (Civilinio kodekso 4.75 straipsnio 1 dalis). Nekilnojamojo daikto savininkams susitarus, žemės sklypo, pastato ar patalpų naudojimosi tvarka ...
Skaityti daugiau

Kelio servituto panaikinimo galimybės

Kelio servituto esmė yra ta, kad vienas sklypas apribojamas, siekiant sudaryti sąlygas naudotis kitu sklypu, kai be servituto nebūtų galima naudotis gretimu sklypu (viešpataujančiu).   Servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), ...
Skaityti daugiau

Kompensacija už nustatytą servitutą

Kelio, statinių ar kitas servitutas apriboja tarnaujančiojo daikto savininko teises naudojantis jam priklausančiu nekilnojamuoju daiktu. Servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti ...
Skaityti daugiau

Kodėl svarbu (ne) pasirašyti statybos darbų perdavimo−priėmimo aktą?

Perdavimo−priėmimo aktas yra dokumentas, kuriame fiksuojamas statybos rangos sutarties įsipareigojimų įvykdymas arba neįvykdymas, t. y. atlikti darbai be trūkumų, su trūkumais ir pan. Pagal Civilinio kodekso 6.692 straipsnio, 6.694 straipsnio nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus statybos darbus. Darbų perdavimo−priėmimo ...
Skaityti daugiau

Neatsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju pasekmės

Viena iš darbo teisinių santykių pabaigos taisyklių ta, kad darbdavys privalo atsiskaityti su darbuotoju tą pačią dieną, kai nutraukiama darbo sutartis. Darbo kodekso 146 str. 2 d. nustatyta, kad darbo sutarčiai pasibaigus, visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios išmokos išmokamos, ...
Skaityti daugiau

Kada ir kokiu būdu nustatomas kelio servitutas?

Servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą (Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.111 ...
Skaityti daugiau

Atsakomybė ir kompensacija dėl neteisėtos statybos padarinių šalinimo

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2020 m. gruodžio 16 d. priėmė nutartį, kuria pasisakė dėl atsakomybės ir kaltės šalinant statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinius. Byloje sprendžiama dėl kaltų asmenų pareigos prisidėti prie statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą ...
Skaityti daugiau