Klausimas. Įmonė užsakė ir pardavė pirkėjui įrangą. Pastebėjus įrangos trūkumą, ji buvo grąžinta tiekėjui pataisyti, po to pristatyta pirkėjui. Pirkėjas atsisako priimti įrangą, pateikė pretenziją ir prašo grąžinti pinigus. Ar įmonė turėtų grąžinti pinigus pirkėjui?

 

Atsakymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas įtvirtina garantiją pagal įstatymą, t. y. laikoma, kad pardavėjas visais atvejais garantuoja daiktų kokybę. Civilinis kodeksas taip pat nustato, kad parduodamas daiktas turi būti tinkamos kokybės, t. y. daikto savybės turi atitikti vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį. Pardavėjas atsako pirkėjui už bet kokią daikto neatitiktį sutarčiai, esančią daikto perdavimo metu (CK 6.363 str. 1 d., 2 d.).

 

Teisės aktai, be kita ko, įtvirtina pirkėjo teises ir nurodo, kad pirkėjas, kuriam buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas, savo pasirinkimu turi teisę:

  1. reikalauti iš pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą);
  2. reikalauti iš pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu;
  3. reikalauti iš pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą;
  4. vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.

 

Atkreiptinas dėmesys, kad pirkėjas turi teisę pasirinkti šiuos būdus tik tuomet, kai daiktas yra netinkamos kokybės. Įstatymas nustato teisę pirkėjui pasirinkti vieną iš alternatyvų, viena iš jų – pirkėjas gali reikalauti iš pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus.

 

Iš pateikto klausimo neaišku, ar buvo pirkėjo prašymas pašalinti įsigyto daikto trūkumus, ar buvo tartasi, per kiek laiko trūkumai turėtų būti pašalinti. Jeigu buvo tartasi dėl trūkumų šalinimo ir pirkėjas su tuo sutiko, tai jis pasinaudojo viena iš savo teisių gynimo alternatyvų ir turėtų priimti jau pataisytą prekę, įsitikinti, ar ji be trūkumų.

 

Priešingu atveju, pirkėjui pareikalavus pašalinti daikto trūkumus, bet paskui jau atsisakius prekės ir pareikalavus pinigų už prekę, pardavėjas patirtų nuostolius, nes jis (pardavėjas) rūpinosi prekės pataisymu, jos siuntimu tiekėjams, pristatymu pirkėjui ir kt.

 

Taigi, pirkėjas turi teisę reikalauti grąžinti pinigus, jeigu nebuvo jo sutikimo pataisyti prekę, arba jeigu ta pataisyta prekė turi trūkumų.

 

Atkreiptinas dėmesys, kad pardavėjas, šiuo atveju įmonė, į pirkėjo pretenziją turi argumentuotai atsakyti per 14 dienų nuo jos gavimo dienos, pridėti įrodymus, kuriais grindžiamas atsakymas.