Teismas kliento naudai išsprendė žemės sklypo atidalijimą iš bendrosios dalinės nuosavybės. Teismas patvirtino, kad žemės sklypo dalys bendrasavininkiams turi būti atidalintos pagal kliento pateiktą sklypo naudojimosi tvarkos nustatymo planą.

 

Advokatės Dalios Averkienės atstovaujamas klientas nesutiko su kito bendrasavininkio pateiktu siūlymu pagal jo planą atidalinti žemės sklypą, nes planas parengtas išimtinai vieno bendrasavininkio interesais, siūlyta sklypą padalinti neracionaliai nustatant ribas, netausojant žemės sklypo naudmenų, vienam bendrasavininkiui paliekant visus žemės sklypo apribojimus (elektros linijas, paviršinio vandens telkinių zonas ir kt.).

 

Teismas pasisakė, kad vienų bendraturčių teisės neturi būti įgyvendinamos per kitų bendraturčių teisių suvaržymą. Tais atvejais, kai bendrosios dalinės nuosavybės objektas yra žemės sklypas, turi būti vadovaujamasi ir Žemės įstatymo 1 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais žemės teisinių santykių reguliavimo principais, pagal kuriuos tam, kad būtų sudarytos sąlygos tenkinti asmenų poreikius, žemė turi būti naudojama racionaliai, išsaugant ir gerinant gamtinę aplinką ir apsaugant žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo teises.

 

Teismas pritarė advokatės argumentams, kad konkrečiame žemės sklype esantys žemės naudojimo apribojimai (ryšių linijų apsaugos zonos, elektros oro linijos apsaugos zonos, paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos ir kt.) reikšmingi ir į juos turi būti atsižvelgta, be kita ko, ir nustatant naudojimosi žemės sklypu tvarką, nes jie gali iš esmės paveikti ir riboti galimybę iš viso naudotis sklypo dalimi, kurioje nustatyti žemės naudojimo apribojimai.

 

Įvertinęs visus įrodymus ir išdėstytus argumentus, teismas tenkino kliento reikalavimus ir patvirtino, kad žemės sklypas turi būti atidalintas pagal kliento pateiktą žemės sklypo naudojimosi tvarkos planą.