Teisės aktai įtvirtina rangovo pareigą kartu su rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktu pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą rangos sutartį. Nors ši nuostata galioja senokai, vis dar pasitaiko rangos sutarčių, kuriose nenumatyta ši sąlyga. O sutartys, kaip žinoma, šalims, t. y. tiek rangovui, tiek užsakovui (statytojui) suteikia aiškumo vykdant įsipareigojimus.

 

Dokumentas, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas paprastai būna abiem rangos sutarties šalims priimtinos draudimo bendrovės garantija (ar laidavimo raštas), garantuojantis (laiduojantis) tinkamą defektų ištaisymą. Būtent šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą statytojui (užsakovui). Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos. Minėtina, kad toks reikalavimas netaikomas griaunant statinius ir statant nesudėtinguosius statinius.

 

Esant rangovo nemokumui ar bankrotui, o statybos defektus nustačius per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, defektų šalinimo išlaidas statytojui paprastai padengia draudimo bendrovė, jeigu statytojas turi minėtą draudimo bendrovės garantiją (ar laidavimo raštą).

 

Dokumentas, užtikrinantis garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą pagal pasirašytą rangos sutartį, taip pat turi būti privalomai pateikiamas, kai norima gauti statybos užbaigimo aktą ar deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimą.

 

Statinio garantinis terminas paprastai pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai darbų rezultatą priėmė ar turėjo priimti užsakovas (statytojas), jeigu rangos sutartis nenustato kitų sąlygų.