Rinkoje parduodama daug nebaigtos statybos namų, tarp jų – dvibučių gyvenamųjų namų. Dažną pirkėją trikdo tai, kad gyvenamojo namo baigtumas yra apie 75 – 85 proc., ir iškyla klausimų, ar nebus keblumų įregistruoti 100 proc. gyvenamojo namo baigtumą. Viena vertus, atsakymas aiškus – galutinai atlikus visus namo išorės ir vidaus statybos darbus pagal projektą, turėtų būti įregistruotas 100 proc. gyvenamojo namo baigtumas. Kita vertus, gali iškilti problemų, jeigu statybos metu nesilaikyta suderinto projekto, teisinio reglamentavimo. Klausimų ypatingai kyla įsigyjant dvibutį gyvenamąjį namą, kai faktiškai pastatytas ir atrodo kaip namas, o dokumentuose įregistruotas kaip butas. Tokie variantai galimi, jeigu statybos darbai atlikti laikantis teisės aktų reikalavimų.

 

Norint išvengti sudėtingo būsto galutinio baigtumo (100 proc.) įregistravimo, reikia įvertinti:

 

  1. Žemės sklypo naudojimo būdą: ar tai yra vienbučių, ar vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Dvibutį gyvenamąjį namą galima statyti tik tuomet, jeigu žemės sklypo naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
  2. Parduodamo gyvenamojo namo projektą. Svarbu atkreipti dėmesį, ar gyvenamasis namas pastatytas pagal suderintą projektą. Praktikoje yra atvejų, kai siūloma pirkti namą, pastatytą pagal pakeistą projektą, kuris nėra suderintas su atitinkamomis institucijomis. Visiškai neaišku, dėl kokių priežasčių statytojas jo nesuderino. Dėl to, įsigijus nebaigtos statybos namą, kuris pastatytas pagal pakeistą ir nesuderintą projektą, gali būti sudėtinga užbaigti visas reikalingas procedūras tokio namo galutiniam (100 proc.) įregistravimui.
  3. Kadastrinių matavimų bylą. Reikia įvertinti, ar kadastrinių matavimų byloje nurodyti faktiniai būsto duomenys atitinka suderintą projektą.
  4. Pažymą apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto. Praktikoje yra atvejų, kai tokios pažymos yra išduotos pagal kadastrinių matavimų bylos duomenis, tačiau neatitinka suderinto projekto, pagal kurį išduotas statybą leidžiantis dokumentas.
  5. Sistemiškai reikia įvertinti visus kitus dokumentus ir duomenis, pvz., pardavėjo nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus, pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas, perdavimo-priėmimo aktą ir kt.
  6. Svarbu žinoti, kad įsigijus nebaigtos statybos statinį, esant esminiams nukrypimams nuo projekto, statyba laikoma savavališka ir savininkas gali būti įpareigotas pašalinti savavališkos statybos padarinius.