Darbo ginče atstovautam darbuotojui priteista neturtinė žala iš darbdavio. Laimei, šioje byloje nebuvo spręsti klausimai dėl nelaimingų atsitikimų darbe, dėl ko būtų sužalota darbuotojo sveikata ar kilęs pavojus jo gyvybei. Vis tik darbdavys elgėsi neatsakingai ir piktavališkai nevykdė jam teisės aktų priskirtų pareigų: laiku nemokėjo atlyginimo; nepranešė SODRAI apie darbuotojo nedarbingumą, dėl ko darbuotojas tam tikrą laiką negavo jokių pajamų ne tik iš darbdavio, bet ir iš SODROS; nevykdė bendradarbiavimo pareigos ne tik su darbuotoju, bet ir su atsakingomis institucijomis ir kt. Toks neatsakingas, aplaidus darbdavio elgesys lėmė neturtinės žalos darbuotojui atsiradimą.

 

Kasacinio teismo dėl neturtinės žalos priteisimo darbo bylose išaiškinta, kad darbo santykiuose neturtinė žala darbuotojui gali būti padaryta įvairiais darbdavio neteisėtais veiksmais, pvz., kai darbuotojas neteisėtai atleidžiamas iš darbo, neteisėtai perkeliamas į kitą darbą, jam neteisingai paskiriama drausminė nuobauda, paskleista informacija apie darbuotoją, nesusijusi su jo darbo savybėmis, ir pan.; tai gali būti tiek asmens fizinis skausmas, tiek dvasiniai išgyvenimai (tiek lydintys fizinį skausmą, tiek savarankiški), nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais.

 

Darbdaviai turėtų žinoti, kad aplaidus pareigų vykdymas (nevykdymas) gali lemti ne tik visų netesybų darbuotojui, bet ir neturtinės žalos priteisimą. Darbuotojams gera žinia ta, kad gindami savo pažeistas teises, gali įvertinti bei tikėtis taip pat neturtinės žalos atlyginimo iš darbdavio.