Europos Sąjungos parama skiriama įvairiems projektams pagal skirtingus tokiai paramai gauti reglamentuojančius teisės aktus. Bet kuriuo atveju, investicijos, kurioms teikiama paraiška paramai gauti, turi atitikti joms keliamus reikalavimus.

 

Štai Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių 3 punktas nustato, kad tinkamos finansuoti išlaidos – išlaidos, būtinos projektui įgyvendinti, realiai suplanuotos, pagrįstos ir ne didesnės už įprastas rinkoje egzistuojančias kainas. Taigi išlaidos, patirtos įsigyjant tam tikras investicijas, už kurias skiriama ES parama, turi atitikti visus šiuos reikalavimus ir tik tada bus pripažintos tinkamomis. Tinkamos finansuoti, reiškia, kad už jas bus skiriama ir išmokama nustatyto intensyvumo Europos Sąjungos paramos išmoka.

 

Vertinant tinkamumo kriterijus, kyla klausimas, kaip suderinti investicijų, už kurias siekiama paramos, būtinumą, aukštą kokybę ir rinkos kainas? Pigiausia investicija (pvz., perkama technika, įranga, prietaisai, gamybos priemonės) gali neatitikti kokybės, kuri būtina projektui įgyvendinti. Aukštos kokybės investicija, būtina tinkamam projekto įgyvendinimui tikrai nebus pigiausia rinkoje. Įsigijus geros kokybės paraiškoje nurodytą techniką, įrangą už paraiškoje nurodytą kainą, Europos Sąjungos paramą administruojančios institucijos reikalavimu, gali prireikti pagrįsti tokios technikos ar įrangos būtinybę ir įrodyti, kad šios investicijos įsigytos už ne aukštesnę rinkoje esančią kainą. Paramą administruojančiai institucijai nustačius, kad technika ar įranga įsigyta viršijant vidutines rinkos kainas, paramos suma atitinkamai gali būti sumažinta, neskirta ar susigrąžinta.

 

Šiuo aspektu svarbi įsigyjamos technikos ar įrangos techninė specifikacija, techniniai parametrai. Siekiant laikytis reikalavimų ir įsigyti techniką ar įrangą už vidutines rinkoje egzistuojančias kainas, būtina vertinti technikos ar įrangos techninę specifikaciją. Tai leis teisingai nustatyti įsigyjamų investicijų kokybę ir vidutinę rinkos kainą.

 

Išdėstytas įžvalgas grindžiame galutiniais teismų sprendimais mūsų atstovautose bylose, kai pripažinta, jog paramą administruojanti  institucija (Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui atveju – Nacionalinė mokėjimo agentūra) nepagrįstai taikė sankcijas ir sumažino paramos išmoką už įsigytą techniką. Pavyko įrodyti, kad pareiškėjos įsigyta technika yra kokybiška, pagrįsta, o jos kaina pagal esamą techninę specifikaciją atitinka vidutines rinkos kainas. Teismo sprendimo pagrindu pareiškėjai išmokėta visa paramos suma už įsigytą techniką. Taigi vertinant planuojamos ar įsigytos investicijos kokybę ir tokios pat investicijos vidutinę rinkos kainą, nebūtina įsigyti pigiausią techniką ar įrangą. Įsigyjama technika, įranga ar kitokios investicijos, reikalingos Europos Sąjungos lėšomis finansuojamam projektui įgyvendinti, turi būti pagrįstos, o rinkos kaina vertinama pagal atitinkamos technikos parametrus (technines specifikacijas).