Produkcijos pirkimo – pardavimo sutartyje nurodyta superkama produkcija, jai keliami kokybės reikalavimai ir atitinkama kaina pagal nustatytą kokybę. Vis tik produkcijai nors maža dalimi neatitikus reikalavimų, sutartyje nurodyta, kad ji perkvalifikuojama į mažesnės kokybės produkciją ir superkama pagal pirkėjo siūlomas sąlygas.

 

Tiekėjui pristačius mažesnės kokybės produkciją, pardavėjas siūlo savo kainą, kuri netenkina pardavėjo. Sprendžiant šį ginčą, pirmiausiai reikia vertinti sutarties sąlygas: ar kokybė turėjo būti patikrinta prieš priimant produkciją; ar pardavėjas galėjo ir turėjo atsisakyti ją priimti; ar gali grąžinti, jeigu pirkėjo siūloma kaina netinka. Jeigu nėra galimybės grąžinti, sprendžiant ginčą dėl produkcijos kainų vadovaujamasi sutarčių teisės normomis, kurios nustato, jeigu kaina ar jos nustatymo tvarka sutartyje neaptarta ir šalys nėra susitarusios kitaip, laikoma, kad šalys turėjo omenyje kainą, kurią sutarties sudarymo metu toje verslo srityje buvo įprasta imti už tokį pat įvykdymą atitinkamomis aplinkybėmis. Kitaip tariant, kaina nustatoma pagal sutarties sudaryto metu atitinkamos produkcijos rinkoje buvusią kainą.

 

Kita vertus, jeigu sutarties kainą turi nustatyti viena šalis ir tokiu būdu nustatyta kaina aiškiai neatitinka protingumo kriterijų, tai nepaisant šalių susitarimų sutarties kaina turi būti pakeista protingumo kriterijus atitinkančia kaina.

 

Apžvelgus teisinį reguliavimą ir teismų praktiką, galima sakyti, kad esamas teisinis reglamentavimas iš vienos pusės gina tiekėjo teises, kad kainos turi būti nustatytos pagal vidutinę rinkos kainą, jeigu nenumatyta sutartyje. Kita vertus, įspėja pirkėjus, kad vis tik rizikinga nenumatyti žemesnės kokybės produkcijos supirkimo kainos, ypač tuomet, kai nėra galimybės grąžinti produkcijos.

 

Iškilus klausimams prašome susisiekti: www.amberlex.lt, info@amberlex.lt.