Klausimas: „Paskolinau automobilį draugui, o jis padarė avariją, įvažiavo kitam automobiliui į galą. Automobilio draudimas mano vardu, jis draudimo neturi. Kas ir kam turi atlyginti žalą ir ar man teks mokėti už kito automobilio sugadinimą?“

 

Atsako teisininkė Dalia Averkienė. Lietuvos Respublikos trasporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 4 straipsnis numato, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje naudojamos transporto priemonės privalo būti apdraustos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Už draudimo sutarties sudarymą atsako transporto priemonės savininkas.

 

Atsakingas draudikas (draudimo įmonė) moka išmoką nukentėjusiam trečiajam asmeniui, kai transporto priemonės valdytojui atsirado civilinė atsakomybė dėl žalos padarymo naudojant apdraustą transporto priemonę, nepaisant to, ar valdytojas vykdė draudimo sutarties sąlygas. Atsakingas draudikas taip pat moka išmoką už apdrausta transporto priemone padarytą žalą, kai ją vairavusio asmens tapatybė yra nežinoma, tačiau žala padaryta aplinkybėmis, kurios yra pagrindas atsirasti šios transporto priemonės savininko ar kito jos valdytojo atsakomybei (Įstatymo 16 straipsnio 2 dalis).

 

Svarbiausia yra tai, kad Jūsų automobilis apdraustas. Dėl to, vadovaujantis bendromis įstatymų nuostatomis, žalą nukentėjusiam trečiajam asmeniui dėl automobilio apgadinimo turi atlyginti draudikas (draudimo įmonė), išmokėdamas atitinkamą išmoką. Taigi Jūs neturėtumėte mokėti už kito automobilio apgadinimą.

 

Reikia žinoti, kad Įstatymo 22 straipsnio 1 dalis numato atvejus, kai draudikas (draudimo įmonė), sumokėjęs išmoką, turi teisę reikalauti, kad sumokėtas dėl padarytos žalos sumas grąžintų atsakingas už žalos padarymą asmuo. Tokie atvejai yra, jeigu atsakingas asmuo: 1) vairavo transporto priemonę neblaivus, apsvaigęs nuo vaistų, narkotinių ar kitų svaigiųjų medžiagų, taip pat kai vartojo alkoholį ar kitas svaigiąsias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo arba vengė blaivumo ar apsvaigimo patikrinimo; 2) vairavo techniškai netvarkingą transporto priemonę, kai ją naudoti draudžia teisės aktai, ir eismo įvykis įvyko dėl šios priežasties; 3) padarė žalos neturėdamas teisėto pagrindo vairuoti transporto priemonę ar neturėdamas teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonę; 4) pasišalino iš įvykio vietos; 5) padarė žalos tyčia. Esant minėtiems atvejams, draudimo įmonės sumokėtos dėl padarytos žalos sumos gali būti išreikalautos iš atsakingo asmens.

 

Atkreipiame dėmesį, kad jei draudėjas nevykdė ar netinkamai vykdė draudimo sutartyje nustatytas pareigas, draudikas (draudimo įmonė) turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų išmokėtą sumą ar jos dalį. Draudiko reikalaujamos grąžinti sumos dydis nustatomas atsižvelgiant į nustatytų pareigų pažeidimą, priežastinį ryšį su eismo įvykiu, dėl pažeidimo ar pareigų nevykdymo atsiradusios žalos dydį, kitas reikšmingas aplinkybes ir į Vyriausybės nustatytą Žalos nustatymo ir išmokų mokėjimo tvarką (Įstatymo 22 straipsnio 2 dalis). Tuo atveju, jeigu draudimo įmonė iš Jūsų reikalautų grąžinti išmokėtą sumą ar jos dalį, reikėtų analizuoti draudimo sutartį ir vertinti, ar pažeidėte joje nustatytas pareigas.

 

Eismo įvykio metu buvo sugadintas ir Jūsų automobilis. Darant prielaidą, kad Jūsų automobilį vairavo draugas ir dėl jo kaltės įvyko eismo įvykis, jis turėtų atlyginti Jums padarytą turtinę žalą – automobilio remonto išlaidas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.263 straipsnio 2 dalis), jeigu nesusitarsite kitaip.

 

Skelbta alfa.lt portale.