Darbo teisė

Kiekviena įmonė ir darbuotojas, nepriklausomai nuo įmonės vykdomos veiklos ar užimamų pareigų, susiję darbo santykiais. Esame pasirengę konsultuoti ir atstovauti darbdavius ir darbuotojus.

 

Paslaugos:
  • Įvairių sutarčių (komercinių paslapčių apsaugos, nekonkuravimo, mokymo išlaidų atlyginimo ir kt.), įmonės vidaus tvarkos dokumentų, pareiginių instrukcijų, nuostatų rengimas.
  • Įsakymų projektų įvairiais įmonės veiklos klausimais rengimas.
  • Darbo sutarčių sudarymas, pakeitimas, nutraukimas.
  • Ginčų sprendimas dėl sutarčių nutraukimo, grąžinimo į darbą, darbo užmokesčio.
  • Ginčų sprendimas dėl drausminės ir materialinės atsakomybės taikymo, žalos darbdaviui ir darbuotojui atlyginimo.
  • Konsultacijos užsieniečių (ES ir trečiųjų šalių piliečių) įdarbinimo klausimais.
  • Atstovavimas šalių derybose, darbo ginčų komisijose, valstybinėse institucijose, visų instancijų teismuose.
  • Ginčų sprendimas dėl nekonkuravimo pažeidimų ir nuostolių atlyginimo.