Statybos teisė

Esame pasirengę pasidalinti savo patirtimi atstovaudami tiek rangovus, tiek užsakovus.

 

Paslaugos:
  • Konsultacijos statybos rangos, subrangos sutarčių ir teisinių santykių klausimais.
  • Rangos, subrangos sutarčių rengimas, įvertinimas, koregavimas.
  • Jungtinės veiklos sutarčių rengimas, siekiant pastatyti, rekonstruoti statinius.
  • Klientų atstovavimas vykdant sutartis, jas keičiant, nutraukiant ir kitais klausimais.
  • Konsultacijos FIDIC statybos sutarčių sudarymo ir vykdymo klausimais, pretenzijų rengimas, ginčų sprendimas.
  • Konsultacijos statybų teisėtumo klausimais. Klientų atstovavimas dėl įvairių dokumentų – statybos leidimų, statinių pripažinimo tinkamais naudoti, kitų aktų ir pažymų – gavimo.
  • Ginčų sprendimas dėl sutartinių santykių įvykdymo, statybos defektų ištaisymo.
  • Ginčų sprendimas dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, statinių pripažinimo tinkamais naudoti, ginčijant statybos leidimus, projektus ir kitais klausimais.