Ginčų sprendimas

Atsakingai įvertiname kiekvieną situaciją, dalyvaujame derybose, sąžiningai pateikiame bylinėjimosi perspektyvą. Rengiame pretenzijas, skundus, ieškinius, atsiliepimus, kitus procesinius dokumentus kiekvienai situacijai. Atstovaujame valstybės institucijose, visų instancijų teismuose civilinėse, administracinėse bylose.

 

Paslaugos:
 • Ginčai dėl nekilnojamojo turto nuosavybės, naudojimosi tvarkos.
 • Nekilnojamojo turto bendrasavininkų ginčai.
 • Ginčai dėl statybos teisinių santykių, rangos sutarčių nevykdymo, statybos defektų.
 • Ginčai dėl žemės sklypų naudojimo, ribų, servitutų.
 • Ginčai, kylantys vykdant įsipareigojimus pagal Europos Sąjungos paramos sutartis.
 • Akcininkų ginčai.
 • Ginčai dėl skolų grąžinimo.
 • Nemokumo (bankroto) ir restruktūrizacijos bylos.
 • Sutarčių pagrindu kylantys ginčai.
 • Darbo ginčai.
 • Žalos atlyginimo ginčai.
 • Ginčai dėl valstybės institucijų priimtų sprendimų.
 • Santuokos nutraukimo, vaikų išlaikymo bylos.
 • Ginčai dėl testamentų.
 • Bylos dėl palikimo priėmimo.
 • Pareiškimų rengimas Europos Žmogaus Teisių Teismui.