Įmonių teisė

Atstovaujame verslo savininkų interesus, konsultuojame vidutinio ir smulkaus verslo savininkus bei vadovus įmonių valdymo klausimais.

 

Paslaugos:
  • Juridinių asmenų steigimas.
  • Steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų) pakeitimų rengimas ir jų registravimas.
  • Įmonių įsigijimo, pardavimo ir veiklos teisinis auditas.
  • Akcijų pirkimo, pardavimo ir kitos sutartys.
  • Akcininkų atstovavimas ginčuose.
  • Įmonės vidaus dokumentų (įsakymų, protokolų, sprendimų ir kt.) rengimas.
  • Įmonių ginčai su trečiaisiais asmenimis (tiekėjais, partneriais).
  • Ginčų sprendimas dėl skolų grąžinimo.
  • Įmonių reorganizavimas, nemokumo (bankroto) procedūros.