Nekilnojamo turto teisė

Nekilnojamasis turtas reikalauja daug investicijų, dėl to ypatingai svarbu priimti tinkamus sprendimus.

 

Paslaugos:

  • Sandorių sąlygų įvertinimas.
  • Ginčų sprendimas dėl preliminarių pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygų neįgyvendinimo.
  • Nesąžiningų sandorių ginčijimas ir restitucijos taikymas.
  • Naudojimosi statinio dalimis tvarkos nustatymas.
  • Daikto valdymo pažeidimų sprendimas.
  • Bendraturčių teisių įgyvendinimas (leidimų gavimas be bendraturčių sutikimo ir pan.).
  • Daiktų įgijimo pagal įgyjamąją senatį ir kitų daiktinėms teisėms įgyvendinti bei apginti reikalingų dokumentų rengimas.