Draudimas

Sprendžiame iš draudimo teisinių santykių kylančias problemas.

 

Paslaugos:
  • Konsultacijos draudimo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo ir kitais klausimais.
  • Konsultacijos dėl civilinės atsakomybės taikymo, paskirstymo, regresinių reikalavimų.
  • Teisinių išvadų rengimas.
  • Ginčų sprendimas dėl įvykio pripažinimo draudiminiu, išmokų išmokėjimo, žalos atlyginimo, regresinių reikalavimų.