Duomenų apsauga

 

Padedame įgyvendinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus ir užtikrinti įmonių atitiktį šiam reglamentui.

 

Paslaugos:
  • Atitikties duomenų apsaugos reikalavimams auditas.
  • Duomenų apsaugos dokumentų (asmens duomenų tvarkymo taisyklių, duomenų tvarkymo sutarčių, privatumo politikos ir kt.) rengimas.
  • Konsultacijos su duomenų apsauga susijusiais klausimais.
  • Asmens duomenų apsaugos reikalavimų pažeidimų vertinimas.
  • Ginčų sprendimas dėl asmens duomenų apsaugos reikalavimų pažeidimų.